Varukorgen är tom.
(0)

Censur på bio

Innan en film får distribueras i Sverige måste den enlig lag granskas av Statens medieråd.
De bedömer om filmen bör vara barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år.

Bt    Barntillåten
7 år    När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.
11 år    Vid 11 års gräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.
Med vuxen avses en person som fyllt 18 år och är myndig.
15 år    

Vid 15 års gräns får barn som fyllt 11 år följa med i vuxens sällskap.

Med vuxen avses en person som fyllt 18 år och är myndig. En foajévärd eller annan biografanställd som släpper in någon som är yngre bryter mot lagen. Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i fall då de är osäkra. 

Det är inte Biografen som satt upp dessa lagar, men vi är ansvariga för att de efterföljs. 

Information om vilken åldersgräns en film har och varför, hittar du hos Statens medieråds sida Granskade filmer.

Elektra Bio
Adress: Sintervägen 6, 721 30 Västerås
Telefon:  021-12 30 60
E-post: bokning@elektrabio.se
Org.nr: 878001-3580

Biljettkassan öppnar 45 minuter innan första föreställningen.

barcodolby3dQSC